Новини

Поглед отвътре: Разпадът на Русия вече е текуща реалност

Sunday, 05 February 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Александър Немец – „Каспаров.ру”

 

Киевска Рус - 879

Московско княжество - 1263

Руско царство - 1547

Руска империя - 1721

Съветски съюз - 1922

РФ - 1990

 

Но през 2019 г., след 11-годишно маршируване на място (2009–2019 г.), доказано от статистиката на Росстат, а всъщност явен регрес и разпад на човешката и на технологичната инфраструктура на държавата, темата „Конфедерация Русия” (КР) отново стана актуална като перспектива за "алтернативен разпад". Какво мисли по въпроса местното население, т. нар. „обикновени хора”? Явно не му пука. Мнозинството от местното население е отпуснало ръце, отказало се е от активна позиция и от борба за бъдещето си. Единстнвеното нещо, което все още го сплотява и активизира, е общата омраза срещу Москва, която заграбва две трети от данъците му, без да предлага нищо, освен промишлените и битовите си отпадъци, които изхвърля по-далеч от столицата. И население, и „елити” се стремят да ограничат до минимум и контактите с Москва, и паричните потоци, течащи към нея.

Постоянното влошаване на ситуацията в хуманитарната област е необорим фактор за „мекия разпад” на РФ. Което е очевидно и за „елитите”, и за „обикновените” хора. Нищо, че путинските зомбиращи телевизионни „сандъци” неспирно дърдорят за някакъв патриотизъм. Но обективната реалност на деградиращия човешки потенциал, наред с падащото жизнено равнище, неутрализират влиянието на „зомбосандъка”. Крайният резултат е все по-силна тяга към мек разпад. В Русия официално са регистрирани:

— алкохолици — над 4 580 000 души;

— наркомани — над 8 870 000;

— с психически заболявания — 978 000;

— туберкулозно болни — около 890 000;

— заразени с ХИВ-вирус - около 2 380 000;

РФ е на първо място в света по:

— умишлени убийства;

— деца и юноши пушачи;

— рушвети за влизане във висши учебни заведения;

— растящ брой на пушачи;

— пътно-транспортни произшествия;

— самоубийства сред младежи от 15 до 19 години и сред мъжкото население от всички възрасти;

— абсолютни стойности на демографски срив;

— самоубийства на стари хора (заради мизерни пенсии или поради липсата им);

— изоставени деца;

— смъртност от сърдечно-съдови заболявания;

— пациенти на психиатричните клиники;

— търговия с хора;

— аборти и смъртност при раждане;

— потребление на хероин (21 % от световното производство);

— употреба на спирт и спиртни напитки;

— растеж на заболелите от СПИН;

— авиационни катастрофи (13 пъти над средното световно равнище).

Русия потребява над 20 % от световното производство на хероин (около 300 тона годишно), на стойност около 36 млрд. долара и заема трето място в света по брой на наркомани след Афганистан и Иран. Годишно деца и младежи харчат за наркотици 2,5 милиарда долара. Всеки ден в Русия от свръхдоза умират около 100 души.

През 2014 г. руската статистическа служба Росстат направи аналитично изследване за разпределението на доходите между различните слоеве от населението. Оказа се, че 90,9 % от хората живеят в мизерия или балансират около равнището на бедността.

В средата на 2019 г. 40 % от хората не живеят, а оцеляват със средни доходи на глава от населението не повече от 20 000 рубли (около 552 лв.). Броят на хората със средни доходи, по-заможните и богатите, както през 2014 г. не надхвърля 10 % от населението.

По данни на Сметната палата демографският срив се ускорява четвърта поредна година. През първите осем месеца на 2019 г. населението на Руската федерация е намаляло с 219 200 души, което е 1,3 повече от 2018 г. Тенденцията сочи, че за цялата 2019 г. отрицателният прираст ще достигне 280 000 души, а през 2020 г. може да надхвърли 300 000 души.

Към 1 септември 2019 г. населението на РФ наброява 146,7 млн. души, като притокът на мигранти частично покрива отрицателния прираст само със 76 %.

Местните власти в гр. Вихоревка, Иркутска област, са разработили социална програма за събиране на труповете на бездомни хора, починали на улицата. Фирмата, която предстои да спечели конкурса, ще се задължи да прибира годишно телата на не по-малко от 18 мъртви несретници. За тази цел в градския бюджет са заделени 46 000 рубли (1268 лв.) Пропорционално спрямо населението на цяла Русия този показател говори за 120 000 бездомници, ежегодно умиращи по улиците.