Новини

Пътят Рудозем-Ксанти: ЕК с одобрение на парите за пункта с Гърция

Sunday, 05 February 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2021-2027 г. Чрез нея двете съседни държави ще могат да инвестират близо 84 млн. евро в съвместни проекти за развитие на пограничните региони. От тях 67 милиона евро се предоставят от Европейския фонд за регионално развитие. Програмата ще приема проекти по три приоритета:

 

„По-устойчив и по-зелен трансграничен регион“, „По-достъпен трансграничен регион“, „По-приобщаващ трансграничен регион“. Интервенциите са допустими в четири български области – Благоевград, Смолян, Хасково и Кърджали, и седем гръцки района – Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес. Бенефициенти могат да бъдат национални, регионални и местни власти, университети, изследователски центрове, асоциации, неправителствени организации, граждански обединения и мрежи, съобщават от МРРБ.

България планира да насочи около 30 млн. евро за развитие на два стратегически инфраструктурни проекта, единият от които е доизграждане на главната пътна комуникация на Смолян, която да поеме натоварения трафик към граничните пунктове с Гърция при Рудозем и Златоград.

От гръцка страна по проекта е планирано надграждане на останалите части на пътната отсечка – от границата към Ксанти, заедно с мерки за цифрова инфраструктура и оборудване със системи за граничен контрол и сигурност по направлението. 35 млн. евро са предвидени за съвместни проекти за реакция при бедствия и извънредни ситуации, подкрепа за зелена инфраструктура и кръгова икономика, както и намаляване на замърсяването.

 

(Бр. 15/2022 на Златоградски вестник“)