Новини

Отглас ЗВ: Още за надписите върху църковните камбани в Златоград

Sunday, 29 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

+ От местни българи в с. Горно Броди, Серско, са отляти камбаните на църквата „Св. Георги” в Златоград

 

Да започнем с това, че онези от читателите, които си спомнят един от материалите ни във вестника преди недълго време, посветен на камбаните от златоградската църква „Св. Георги”, в който разчитахме и анализирахме надписите, оставени върху тях отпреди 130 години (бр. 15/15. 09. 2021 г. на ЗВ), ще си спомнят и онази част от надписа на едната камбана, на която пишеше: „Стоянъ Алексофъ ут Брундие”.

 

Тогава в текста предположихме, че „Брундие” е някакво селище, вероятно в Украйна или Румъния, където има големи български общности, с които златоградчани са общували и където вероятно са отлети камбаните. Неотдавна обаче, на мой приятел, също изкушен към нашите старини, докато препрочитал статията за камбаните, си припомнил, че Брундие може да е серското село „Вронду/Бронди”, както всъщност гърците наричат и до днес българското село Горно Броди, Серско – Ано Вронду. Дори и да приемем името „Брундие”, изписано на нашата камбана, като народно название на златоградчани на това близко серско селище, трябваше ни още нещо като идея или факт, за да го припознаем напълно. И затова се поразрових из нета, където попаднах на едно описание на камбаните от известната и запазена до днес Горнобродска кула, построена от местни майстори българи (тримата братя Димкови) през 1870 г. освен часовниковия механизъм в тази кула, най-известни са четирите камбани в нея, също дело на местни майстори камбанолеяри. На едната камбана може да се прочете, също с релефен надпис като златоградските: „Братя Д. Алексови, с. Горно Броди”.

Заинтригувани от името „Алексови”, което присъства и в надписа на нашата, четем надписа и от другата камбана в Горнобродската кула: „Селцка бълг. черков. училищна община с. Г. Брд. 1906 г.” А вторият: „Мастор Марин Стоян Алексъ  С. Г. Броди“. Третият надпис от голямата камбана обаче е още по-категоричен, защото съобщава следното: „Майстори камбанолеяри братия Георги и Стоянъ Д. Алексови“. Което вече недвусмислено ни убеждава, че изписаният върху златоградската камбана „Стоян Алексов от Брундие” е точно майсторът от с. Горно Бронди, Серско, изписан и върху тамошните камбани. А че за тогавашните златоградчани „Брундие” е именно Горно Броди, се вижда и от „Топографически и етнографически очерк...” на Стефан Веркович от 1889 г., където именитият фолклорист и етнограф нарича това серско село „Броди (Врондия)”.

 

И така за нас остава категорично да констатираме, че камбаните от златоградските църкви действително са отляти в с. Горно Броди /село между Драма и Серес/ от тамошната българска фамилия камбанолеяри Алексови, от които единият от братята – Стоян, е изписан върху една от златоградските камбани на ц. „Св. Георги”.

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)