Новини

Книги: Златоградските възпитаници на СУ „Св. Климент Охридски”

Friday, 27 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През 2018 г. смолянският историк и дългогодишен шеф на Държавния архив в Смолян, Андрей Печилков, издава книгата си „Възпитаници на СУ „Св. Климент Охридски” от Среднородопския край (1888-1974)”. Посветена на 130-годишнината от основаването на университета, той проследява родопското студентство в него в посочения период, разделен на три части – първия до 1944 г., вторият 1945-1958 и трета част – от 1959, когато се създава Смолянски окръг, до 1974 г.

 

Книжката е твърде подробна и проследява поименно родопчани, завършили българската Алма Матер, тя е достъпна и може да се намери в библиотеките на областта, включително и в златоградската. Естествено, за нас е важно изнесените златоградски сведения, които биха събудили интереса на нашия любознателен читател.

Защото за златоградчани едва ли е известно, например, че до 1944 г., от завършилите това първо висше учебно заведение в България 93 родопчани, златоградчани са едва четирима. Най-много са от Чепеларе – 16, от Райково – 10 и от с. Павелско – 11.

И според изнесената табличка, един от първите златоградски висшисти е Методи Константинов Бозов, завършил „правни и държавни науки” през 1937 г. От завършилите девет жени само една е от Златоград и това е Веселина Якимова Кавракирова, следвала специалността „педагогия”, през 1942 г. Също през 1942 завършва висшето си образование в СУ, специалността „медицина”, Венцеслав Якимов Кавракиров, брат на Веселина. Янко Добрев Петров е четвъртият златоградчанин, завършил също медицина, но през 1944 г.

В периода 1945-1958 г. броят на завършилите СУ родопчани възлиза на 185 души, от 30 родопски селища. Завършилите в този период златоградчани обаче не са се покачили значително – те са едва седем, от които четирима завършват специалността (или по-точно направлението) „Правни и държавни науки”. Това са Васил Петров Джерахов, завършил 1946, Панайот Костадинов Пачилов (1947), Кирко Емануилов Профиров (1952), Борис Димов Петронов, също през 1952. Специалността „Медицина” през 1948 г. завършва златоградчанинът Светослав Александров Ацев, а през 1957 „Идинични и стопански науки” в СУ завършва Весела Николова Хекимова. През 1949 г. специалност „Фармация” от Златоград завършва Павел Павлов Сорокин, който явно става първият дипломиран фармацефт с висше образование в Златоград.

През третия период, разглеждан в книжката на Андрей Печилков – 1959-1974, явно родопчани са се пораздвижили за науката, защото тогава в СУ завършват 298 души, от които златоградчани са вече 17 младежи, появява се и първият неделинец тук. За сравнение да изнесем, че най-много са смолянчани, с вече обединените три квартала – 73 души, както и от Девин – 22. През този период 53 родопчани завършват „Българска филология”, а право – 50 души, физиците са 16, химия и история – по 29.

Може би защото бройката е вече по-голяма и авторът се ограничава в изброяването само на изявени смолянски имена, но добре е да споменем, че в този трети период само завършилите физици в СУ от Златоград са проф. Димо Узунов, доц. Славчо Ушев, както и учителите физици като Живко Александров, тогава завършва и доц. Филип Чуренев и др.

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)