Новини

Отглас ЗВ: За това как спряхме умирисването на реката и квартала в центъра...

Thursday, 26 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Неведнъж сме сигнализирали общината за течащите в Малка река, зад сградата на ОбА, отпадни води от тръба, оставена в колектора, уж за дъждовни води. И така, пред очите на всички, цял един квартал в самия център на града умирисваше околното пространство. А самата река, въпреки построения скъп и прескъп колектор, постепенно се превръщаше в най-обикновена канализация с побеляващи води и речно корито, чрез които получавахме един прекрасно умирисан център.

 

Но въпреки публичните сигнали, нито веднъж не получихме отговор, коментар или пояснение от общинската власт защо това е така и колко още ще продължава така. Нещо повече – сякаш да отклони вниманието ни от един такъв централен екопроблем, общината скоро разположи още повече красиви декори, т. е. двуметрови и нагоре цветни картинки, с които едва ли не да ни покаже колко красив и „магиен” е нашият град... Докато все така умирисването в района се засилваше.

Затова, след този общински непукизъм, материала от брой 11 от м. юли 2022, под заглавие „Как Малка река в центъра се умириса жестоко”, заедно с кратко писъмце към него, изпратихме да началника на РИОСВ-Смолян инж. Екатерина Гаджева.

Последва светкавичен отговор от инспекцията, която ни информираше, че е изпратила писмо до кмета на общината въз основа на сигнала ни. „Светкавичен”, защото писмото ни с брой от вестника е изпратено в Смолян на 07. 07., а отговорът на Гаджева с писмото до кмета е от същия ден -  07. 07. 22 г.

В него тя обръща внимание на златоградския кмет, че изложения в сигнала на ЗВ проблем е от изключителната компетентност на местната власт и го уведомява за следното: 1. Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за водите, „...политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения общинска собственост, се осъществява от кмета на общината”; 2. Съгласно чл. 64, ал. 3 от Закона за устройство на територията, „...проводите и съоръженията на техническата инфраструктура се изграждат, подържат и ремонтират от и за сметка на държавата, общините или съответните експлоатационни дружества, освен ако в специален закон е предвидено друго”.

Предвид цитираните разпоредби, в компетенциите на община Златоград е да решава всички въпроси, свързани с изграждането, подържането и експлоатацията на техническата инфраструктура на територията на цялата община, заявява инж. Гаджева. И напомня, че за предприетите мерки от страна общината, е необходимо да бъдат уведомени писмено сигналоподателя и РИОСВ-Смолян.

Не мина и седмица, когато в редакцията на вестника дойдоха двама читатели, които с радост ни информираха, че въпросната тръба се ремонтира, копае се яко, така че, който казва, че няма смисъл от „писаници” във вестника, или лъже, или не е наясно с нищо.

След още една седмица, на 21 юли, дойде и официалното писмо от общината по проблема, в което се излага как въз основа на нашия сигнал „...община Златоград предприе действия относно изтичането на отпадни води от канализационен колектор на Златоград в Малка река”. И още – че „експерти от общинската администрация са регистрирали описаната авария и са предприели действия по нейното отстраняване”.

Авариралата канализационна тръба за отпадни води по поречието на Малка река е ремонтирана и изтичането на отпадни води е преустановено, пише в писмото си кметът на общината, което онагледява и със снимка от свършената вече работа.

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)