Новини

Старите книги: От печатницата на П. Р. Славейков...

Sunday, 22 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Готварска книга. Наставления за всякаквы гостбы, споредъ както ги правятъ въ Цариградъ и разны домашний справы, събрани от разны книгы. Издание пъво”. Издадена в Цариград, 1870 г. Отпечатана в печатницата на в. „Македония”, явно под редакцията на Славейков. Страхотни рецепти, на още по-страхотен език, 200 страници, предоставена ни от един златоградчанин. Първит му раздел е „За чорбите”, но тук избирам едни други...

 

ЗА ПОПРАВЯНИЕ НА МЕСО

 

Месо, което е зело да ся разваля, може да ся поправи, ако бы като го туриш да го вариш, да пусниш въ водъта неколко разпалены воглены, или ако, преди да го туриш да го вариш, го накысниш въ водъ с неколко шепы чуканы воглища и после го измыеш добре...

 

ЗА СОЛЕНИЕ НА МЕСАТА

 

За да ся обсоли добре каквото и да е месо, треба да ся гледа да ся соли, когато времето нито е много горещо, нито о мразъ. Въ горещо време месото може да ся развали преди да ся посоли, а разваленото месо вече не попива колкото му треба соль, за да трае.

Тъй също не треба да ся соли и замръзнало месо, защото не попива сольтъ, и додето е замръзнало трае, но щомъ ся размрази и ся разваля...

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)