Новини

Златоградски хумор: НЕЩО ЗА ГАВРОШ...

Saturday, 21 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

Юлия Благоева-ШОПОВА

 

Учителка по български език пита учениците в пети клас:

- Деца, знаете ли кой е Гаврош и коя е Козета?

Децата още не са чели „Клетниците” на Виктор Юго и не знаят нищо за тези геори. Едно момченце обаче вдига ръка и учителката е доволна, че някой все пак знае. Детето става и казва:

- Другарке, гаврош е тоя, дено е рошав, пък козана си е у нам, в дворън...

 

 

 В МАГАЗИНА

 

Възрастна дама в продълже­ние на четири часа си избира шапка в магазина и накрая казва на продавачката:

- Вземам тази! Колко стру­ва?

- Нищо не струва, госпожо. Вие дойдохте с нея.

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)