Новини

На глас: Отвъд човешките граници, когато преставаме да сме хора

Saturday, 21 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Юлиян ПОПОВ

 

 

Разбирам огорчените симпатизанти на Русия. Разбирам нежеланието на хора, които са реално свързани с Русия, активно да критикуват Русия. Разбирам желанието на онези, които искат войната да спре, независимо от това при какви условия. Разбирам онези, които смятат, че войната в Украйна е само война на Путин, а повечето руснаци си мълчат, за да не пострадат...

 

Разбирам и тези, които настояват, че въпреки всичко Русия е страна на висока култура, която е дала много на света. Разбирам и онези, които винят Западния свят, защото не е направил достатъчно, за да интегрира Русия.

С повечето от тях не съм съгласен, но ги разбирам. В крайна сметка не е лесно, ако дълго си вярвал в нещо, за един ден да го отхвърлиш тотално, без съжаление, огорчение или опит да го оправдаеш.

Това което не разбирам е злобата и зависта към Украйна - празничния възторг от разрушени градове; задоволството от избитите цивилни; почти отмъстителния възторг от новините за милиони украинци, които са прогонени от домовете си; злопаметния гняв към Украйна на хора, които никога не са били в Украйна, нищо не знаят за нея и няма какво да помнят; озлобената радост от превзети от руснаците територии; безразличното свиване на рамене пред новини за масови изтезания и екзекуции; безкритичното оправдание на нахлуването в чужда територия...

Има човешки граници, които не бива да бъдат прекрачвани, ако искаме да бъдем хора. Отвъд тях вече не сме. Не сме дори и животни - животните не изпитват наслада от несправедливостта и от страданието на другия.

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)