Новини

Над 100 болни подложени досега с нов метод на лечение от рак в ИСУЛ

Thursday, 19 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ В екипа на научния колектив по приложението му е и младият хирург д-р Славяна Ушева

 

 

Отлични резултати от приложението на интраоперативна радиотерапия (ИОРТ) при лечение на ранен карцином на гърдата представи д-р Славяна Ушева от Клиниката по хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, по време на Международна научна конференция ILEXIUM, в която се включиха повече от 23 държави с над 100 участника, сред които водещи международни експерти по темата.

 

За форума

 

Конгресът, на който д-р Ушева беше единственият представител за Югоизточна Европа, представлява годишна научна среща на всички специалисти (хирурзи, онколози, лъчетерапевти) от всички центрове в Европа, които осъществяват ИОРТ, съобщават от ИСУЛ. Специален гост-лектор на събитието беше проф. Jayant Vaidya – хирург-онколог от University College London, пионер в приложението на ИОРТ и един от тримата учени, разработили техниката през 1998 г. Той представи последните данни за впечатляващи дългосрочни резултати и локален контрол след приложение на метода, получени от проспективното клинично проучване TARGIT-A с над 10-годишен период на проследяване, в което участва и УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“.

 

Предимства на терапията

 

По думите на проф. Vaidya, предимствата на терапията са, че е иновативна, лесноприложима, безопасна и икономически ефективна методика, с отлични терапевтични и козметични резултати. Необходима е само една процедура, която се извършва по време на операцията. Позволява индивидуален подход, с който намалява смъртността от придружаващи заболявания. Безспорен плюс на терапията е, че се избягва отстраняването на гърдата. Според статистиката до момента, с интраоперативна радиотерапия са лекувани успешно повече от 45 хил. пациента в над 250 центъра на 38 държави.

 

С извършването на първата

 

органосъхраняваща операция на гърдата с едновременна ИОРТ, на 15. 12. 2015 г. в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Медицински Университет-София от екип, ръководен от доц. Теофил Седлоев, България се превръща в първата страна от Югоизточна Европа, където методът е въведен успешно в рутинната клинична практика, при лечение на ранен рак на гърдата с добре подбрани пациенти.

При ИОРТ се извършва лъчелечение по време на самата операция за премахване на тумора на гърдата. Методиката използва еднократна висока доза нискоенергийни Х-лъчи, приложени в туморното ложе веднага след хирургичното отстраняване на тумора. Едно от главните предимства на иновативната техника е, че успява изключително прецизно да насочи и достави необходимата лъчетерапевтична доза само на мястото на отстранения тумор. По този начин се запазват околните здрави тъкани от всички вредни последствия, които се проявяват при стандартното облъчване. Процедурата е не само по-щадяща, но и пести времето на пациентите, тъй като по този начин се избягва по-нататъшното лъчелечение, което иначе продължава 25 дни.

 

(Бр. 14/2022 на „Златоградски вестник“)