Новини

Поетична неделя: Азис НЕСИН

Sunday, 15 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

...

Бих искал да заплача,

бих искал така да заплача деца,

че да не останат сълзи за вас.

 

Бих искал да гладувам,

бих искал така да гладувам, деца,

че да няма глад за вас.

 

Бих искал да умра,

бих искал така да умра, деца,

че да не остане смърт за вас.

 

(Бр. 13/2022 на „Златоградски вестник“)