Новини

Зарко Маринов, депутат в 47 НС: В какви закони и решения участвах, за да започне промяната в България

Monday, 09 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

През последните 8 месеца като народен представител от „Демократична България“, избран от 22-и избирателен район Смолян, се постарах редовно да информирам чрез социалните мрежи и медиите своите съграждани и избирателите на „Демократична България“ за свършеното от мен в 47-то Народно събрание. В този не съвсем кратък, но надявам се в синтезиран вид, представям отчет за работата си в двете основни правомощия, които има народният представител – законодателна и парламентарен контрол над изпълнителната власт.

 

ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 

Вносител съм на 11 законопроекта и 2 проекта за решения на Народното събрание:

 

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Предвижда по-голяма прозрачност на работата на общинските съвети и кметовете – въвежда се поименно гласуване в общинските съвети по всички въпроси и публикуване на протоколите от заседанията на общинските съвети, заедно с информация за поименното гласуване; онлайн излъчване на заседанията на общинските съвети и постоянните комисии; създаване на регистър за питанията към кметовете и неговите отговори.

2. Законопроект за допълнение на Закона за обществените поръчки, който предвижда ограничаване на възлаганията на строителство без готов проект – т. нар. инженеринг, схема, използвана за корупция чрез допълнителни възлагания и увеличаване на стойността на обектите с до 50%.

3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност, благодарение на който ще се обявяват агентите на ДС всеки път, когато се кандидатират за публична длъжност.

4. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите, с който се намалява законовата лихва на длъжниците към хазната от 10 на 8 процента.

5. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, който регламентира телемедицината – особено важна за повишаване на качеството на здравеопазване в периферните региони и отдалечените населени места.

6. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества, премахващ ограниченията при преработката на индустриален коноп. Индустриалният коноп не е наркотично растение, защото съдържа под 0,2% тетрахидроканабинол, но преработката му в България е забранена. Може да се отглежда в слабопродуктивни почви и се нуждае от малко вода.

7. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, с който се дава възможност да бъдат подпомагани групите и асоциации на земеделски производители и хармонизира българското законодателство в тази област с европейското.

8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците, регламентиращ разделното събиране на дървесни отпадъци и използването им като суровина.

9. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, с който се въвежда по-ефективен контрол от ДНСК върху общинските администрации в областта на строителния контрол за строежите от четвърта, пета и шеста категория.

10. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, даващ възможност на неправителствените организации и читалищата да провеждат събранията си дистанционно.

11. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., с който бяха осигурени 5.5 млн. лв. за повишаване на заплатите в структурите на Селскостопанската академия.

12. Решение на Народното събрание за предприемане на действия от Агенция "Пътна инфраструктура" за осъществяване на дейностите по поддържане на републиканската пътна мрежа, благодарение на което бяха разплатени 50% от старите задължения на Агенцията към пътните фирми и бяха удължени договорите за текущ ремонт и поддръжка до 30 септември 2022 г. В края на Народното събрание внесохме още един проект, с който да удължим този срок до 30 ноември, за да не блокираме пътните ремонти по време на служебното правителство.

 

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ

 

Отправих 12 питания към министрите на регионалното развитие, на вътрешните работи, на земеделието, на културата и външните работи, както и 21 въпроса към министрите на регионалното развитие и земеделието в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по земеделие, гори и храни.

 

Участвах активно в изясняването на казуса „Капитан Андреево“ в Комисията по земеделие, гори и храни и Комисията по превенция на корупцията и защитих действията на Министерството на земеделието и Българската агенция по безопасност на храните в интерес на държавата и обществения интерес.

С механизмите на парламентарния контрол постигнах:

Рестартиране на проекта за трета лента по пътя Асеновград – Смолян след 5-годишно забавяне и неглижиране. На 6 юли т. г. заданието за обществена поръчка бе готово и бе представено в Министерството на регионалното развитие за предварителен контрол и последващ от Агенцията за обществени поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 390 хил. лв. Средствата са предвидени в инвестиционната програма на Агенция "Пътна инфраструктура" за 2022 г.

Ускоряване на възлагането на прединвестиционно проучване с пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП-ПП за скоростно трасе Пловдив - Рудозем. Във фазата на прединвестиционното проучване ще бъдат разработени три варианта на възможно трасе, които ще бъдат подложени на екологична оценка. Прогнозната стойност на предпроектното проучване е 708 000 лв., осигурена в бюджета на АПИ за тази година.

Ревизия на ограничението на дърводобива с 30% във вековните гори – държавна собственост, въведено от служебното правителство на президента Радев през 2021 г.

Запазване на преференциалните условия за местните търговци на търговете за добив на дървесина. Участвах активно в преговорите за коалиционно споразумение в областта на регионалната политика за създаване на фонд за общините в МРРБ, с фокус върху периферните региони. Този фонд финансира 302 проекта за почти 400 млн. лв.

Финансираните проекти през тази година в Смолянска област са:

- Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Момчиловци“ за 4 млн. и 520 хил. лв.

- Подмяна на водопровод и канализация по улици в гр. Доспат за 534 хил. лв.

- Ремонт на водоеми в гр. Доспат за 168 хил. лв

- Доизграждане на водопроводна мрежа в с. Богутево за 904 хил. лв.

- Реконструкция на общински път SML3181 – (Неделино – Крайна) – с. Еленка – мах. Стамово, общ. Неделино за 3 млн. и 415 хил. лв.

- Вътрешна канализационна и водопроводна мрежа на с. Елховец за 2 млн. и 83 хил. лв.

- Вътрешна водопроводна мрежа с. Чепинци за 1 млн. лв.

- Общински път SML3143 - Върбина-Купен-граница с община Баните – 1 млн. и 723 хил. лв.

- Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в село Върбина за 815 хил. лв.

- Реконструкция на довеждащ водопровод от извора до водоема на с. Буйново за 1 млн. и 315 хил. лв.

- Реконструкция на напорен водопровод в с. Борино за 730 хил. лв.

- Изграждане, реконструкция и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения в кв. Настан, гр. Девин – за 3 млн. и 333 хил. лв.

- Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа на гр. Златоград за 1 млн. и 850 хил. лв.

- Рехабилитация на общински път Баните - Вишнево – Сливка за 2 млн. и 500 хил. лв.

Проведох десетки срещи с избиратели в Смолянска област и не отклоних нито една покана за среща. Противопоставих се на предложението на началника на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ в Министерство на правосъдието главен комисар Ивайло Йорданов, за закриването на ареста в Смолян и постигнах запазването му като звено към Затворническото общежитие в Герзовица.

Заедно с моите колеги от „Демократична България“ постигнахме:

- Увеличаване на прага за задължителна регистрация по ДДС от 50 на 100 хил. лв.

- Защита на геополитическата ориентация на България, осъждане на агресията на Русия над Украйна и оказване на военна и хуманитарна помощ на Украйна;

- Приемане на френското предложение за започване на преговорите с Република Северна Македония за членство в Европейския съюз;

- Закриване на специализираната прокуратура и специализирания съд, осигуряване на независимост на европейските делегирани прокурори

Радвам се, че именно ние от „Демократична България“ бяхме гласът на разума и диалога в трудната, но единствено възможна коалиция в 47-ото Народно събрание. И благодарене на парламентарното мнозинство и съставеното от нас редовно правителство успяхме да преведем страната ни през най-тежките кризи, сполетели България през последните 20 години – война, инфлация и политическа криза. И това на фона на целенасочено разбити държавни институции, превземани през последните 12 години от корпоративни и мафиотски интереси.

 

Разбира се, зад гърба ми има и много несвършена работа – поради грешки от наивност и липса на опит. Но не съм си и представял през декември, че в Народното събрание на България може да се съберат толкова много деструктивни политици, които не се умориха ден след ден да търсят възможност да му попречат да работи – с безцелни изказвания, процедури, искания за почивки, декларации, влизане, излизане, нерегистриране, негласуване, проваляне на заседания на комисии и пр.

 

(Бр. 13/2022 на „Златоградски вестник“)