Новини

Находка: Неизвестна снимка на Яков Змейкович като млад

Friday, 06 January 2023 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

Известно е, че даръдерският даскал Яков Димов Змейкович, подом от с. Вруток, Гостиварско, днес в РСМ, има в Златоград, където той  учителства и остава до смъртта си, един-единствен портрет, намиращ се в Музея на просветното дело в Средните Родопи в Стария град.

 

Сега, благодарение на книгата на Мария Маркова, излязла в края на миналата година в издателството на БАН, намираме една снимка от края на 19 в., която ви представяме тук – горе вляво виждаме, с най-голяма доза вероятност, образа му в неговите млади години, когато е все още даскал в с. Габрово, Ксантийско, преди да дойде в Златоград.

Макар в книгата да е отбелязано, че тази снимка е от Смолянския държавен архив, не се посочва кои са хората на нея, на която виждаме селския свещеник, децата с книжките си и вероятно техни родители. Естествено е да смятаме, че тук е и техният даскал. Досега известната негова снимка, налична в музея на просвещението ни, е негов портрет от края на живота му, малко преди да почине през 1910 г. (а не през 1913, както се твърди, което документално доказвам в специална, непубликувана все още статия). И сега, вглеждайки се в този кадър, и сравнявайки го с наличния портрет, можем да кажем, че това наистина е неговия младежки образ от периода на даскалуването му в българските села Габрово и Ени-кьой, Ксантийско.

Змейкович, верен служител на Българската Екзархия, въвежда българския език в златоградското училище, прогонил завинаги гръцкото езиково влияние в нашата част на Родопите. В т. 1 на "Златоградски страници" е публикувана негова реч за Кирил и Методий, четена на 11 май пред златоградските ученици, в която говори, че българите са тези, които имат най-голямо основание за гордост от великото дело на двамата солунски братя...

 

(Бр. 12/2022 на „Златоградски вестник“)