Новини

Общински: Общината с награда от ФЛАГ

Monday, 26 December 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 15-годишнината от създаването си, Фонд ФЛАГ, който работи изключително с местните власти, награда получи община Златоград, която е ползвала 22 кредита от фонда, за финансиране на проекти на обща стойност 8 194 104 лв.

В категория „Активни кредитополучатели“ бяха отличени малки, средни и големи общини, класирани при оценка на броя реализирани проекти с подкрепата на Фонд ФЛАГ. 240 от 265 общини в България са партньори на Фонда, чиято мисия е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности. 

 

(Бр. 11/2022 на „Златоградски вестник“)