Новини

Гласове откъм Вардар: Ясно се види, дека сите македонци сме си бугари

Tuesday, 13 December 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Васко ЛАТКОВ

с. Велгощи, Охридско

 

 

Тука имаме едно свидетелство за свадба (венчаница) за младоженецот Христо и невестата Ангелина (двайцата од Прилеп), издадено од Българската църковна община во Прилеп во 1896 г. Ова свидетелство многу ясно ни кажува, дека нашите предци не беа "антички македонци", нито па беа "македонци" по нация, туку беа македонски българи, верници во македоно-българските православни църкви во цела Македония.

 

Тоа се сите църкви во Македония, изградени пред србската окупация во 1913 г., а кои припагаа на епархиите на Охридска архиепископия, коя пак беше българска църква, основана од Цар Самоил во 996 г., со седиште во Катедралата Св. София во Охрид. Нашите предци го мислеха зборот македонец само во географска смисла, но велеа, дека се македонци, оти беа од Македония. А по народност тие беа българи. Доказ за тоа се бройните пописи на населението во турско време, во 1740 и 1810, кога не постоеше бугарска држава, коя би влияела на нив со цел да "да ги излаже" дека се бугари, а след това во 1891 и во 1911 направени од руси, французи, британци и германци. Никаде во тие пописи не постои националност "македонец", туку християнското население се изяснило како: 1) българи (най-големиот дел), а тоа се денешните "антички македонци" од СДСМ и ДПМНЕ; 2) срби; 3) власи; 4 ) гърци.

МПЦ-ОА е србска църква, измислена от Белград во 1967 г., со цел да се уништожи българскиот национален дух на славянското население во Македония!

 

(Бр. 10/2022 на „Златоградски вестник“)