Новини

Ужас: Жестока градушка порази Златоград

Thursday, 01 December 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

28 май ще се запомни от гражданите на Златоград.

Тогава града потъмня страшно и за около 20 минути се изсипа огромно количество дъжд, примесен с бясна градушка с големината на малки орехи. Всичко побеля, улиците станаха реки, които влачеха огромно количество градуш. Която бързо се натрупа и стигна около 20 см.

Прозорците на къщите тракаха застрашително, но най-лошото като резултат, е пълното безмилостно унищожение на всякакви земеделски култури в градините и земите на хората. Които до този ден, благодарение на честите дъждове, се радваха на възможността за богата реколта. Е, това вече е история. И каквото може – ще се засее отново...

 

(Бр. 9/2022 на „Златоградски вестник”)