Новини

Актуално: Не, засега минната фирма в Златоград не се продава...

Tuesday, 22 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или по „следата” на един плъзнал сред хората слух, замесил рудодобивните активи на фирми в България и РС Македония

 

 

„Горубсо” се продавало, даже някакви мутри вече са уговорили сегашния собственик да го купят” – това е новият плъзнал слух по златоградските сокаци и кръчми. И в разговорите по който не се търпи несъгласие и никакви опровержения. Затова е най-нормално да попитаме ръководството на минното предприятие в Златоград и как оттам обясняват тези приказки сред хората.

 

И се разбират няколко неща. Първо, казват от фирмата, трябва да се знае, че от доста време не сме Горубсо, а „Родопи Еко Проджект”. Второ – къде сте чували „мутри” да се занимават с производство, че да се засилят да купуват едно толкова сложно за управление предприятие!? Това не е нито ресторант, нито хотел, за да има интерес евентуално у подобни субекти.

Има обаче нещо вярно в тези приказки и това фактът, че фирмата наистина продава някои от своите минни активи и това са рудниците, които досега стопанисваше в Република Северна Македония. За целта е била ангажирана специална фирма, която да направи един финансово-икономически анализ на активи и пасиви на обявеното за продаване в РСМ – нещо абсолютно необходимо, без което не може да стартират търговските преговори за продажба и смяна собствеността.

И паралелно с това, част от екипа на тази специализирана фирма е насочен да направи оценка и на активите на рудодобивната фирма в Златоград. Но не за да бъде тя продавана в момента, както това става в РСМ, а за да знае собственикът ѝ, черно на бяло, с какво разполага като стойност на собствеността си тук. Още повече, че такъв финансово-икономически анализ досега не е правен.

Така че, не, поне засега и в близките няколко години, фирмата за производство на метал в Златоград „Родопи Еко Проджект”, не е на „тезгях” и не се продава. Започнала някога, при закупуването ѝ от проф. Николай Вълканов, с около 300 души персонал, в нея вече работят и изкарват заплатите си 460 човека, а нейният собственик отново е най-големият спонсор на предстоящите Гергьовденско-чевермеджийски празници с гайдарско надсвирване в града. И дори, преодолявайки сътресенията от неотдавнашната криза с ковид пандемията, сега ще увеличат режийните за работниците си от 80 на 200 лв.

 

(Бр. 8/2022 на „Златоградски вестник”)