Новини

Седем частни електроцентрали са изградени вече в Златоград

Monday, 21 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ В Неделино също има една, но всички те са с малка мощност, въвеждането им в експлоатация е станало в периода 2006-2019 година

 

 

В информационната система за водни, вятърни и фотоволтаични централи в страната, за Златоград има седем „резултата”, като е използвана информация от регистрите на Агенцията за устойчиво енергийно развитие и Търговския регистър. В тях е проследена собствеността и производството по месеци за последните седем години, до началото на 2020 г.

 

Първата МВЕЦ в Златоград е въведена в експлоатация през юли 2006 г. и е на Родопи Еко Проджект, а първите две ФтЕЦ са от юни 2012 г. на фирмите „Хеперс Ел” ООД и АВВА ЕООД. През 2013 г. са въведени в експлоатация още две фотоволтаични електроцентрали на АВВА, чийто собственици са Георги, Николай и Марина Вълканови.

През 2019 г. са въведени последните засега ФтЕЦ, на фирмите „Мизов-84” ЕООД, и СИМ-НИК ЕООД, но за всички тях е отбелязано, че нямат направени субсидии, с изключение на ФтЕЦ на фирмата „Хеперс Ел”, субсидирана по мярка 312 на ПРСР.

За Неделино в информационния масив се води само една регистрирана фотоволтаична електроцентрала, която е също с малка мощност и е собственик Слави Веселинов Годумов. Тя е въведена в експлоатация през лятото на 2013 г. и няма отбелязана странична субсидия.

 

(Бр. 8/2022 на „Златоградски вестник”)