Новини

Личен поглед: За българския патриотизъм

Wednesday, 16 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

Адриана БЕЛЕВА

 

Патриотизмът не е национален идеал, а готовност за защита на конкретни национални ценности и интереси, принадлежащи на националната ни общност.

Патриотизмът ни не е национализъм, защото не е агресия, не е стремеж за превъзходство над други хора и държави, над други етноси и вероизповедания.

Точно защото сме патриоти и не сме националисти, желаем мир и стабилност, развитие и благоденствие на своите съседи.

Желаем го, защото сме и европейци.

Но ние можем да бъдем европейци само ако преди това сме добри българи.

Патриоти сме и затова, защото сме готови да бъдем нетърпими с тези, които са нетолерантни към България.

 

(Бр. 8/2022 на „Златоградски вестник”)