Новини

Темата: Претенциитена един сатрап

Tuesday, 08 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Валентин СТОЯНОВ

 

Как изглежда физиономията на човек, отговорен за смъртта на 25 хиляди?

Изгонил 10 милиона от домовете, разсипал десетки градове, убил над 300 деца...

Човек, унижил втората армия в света до ниво да се изтегля позорно, да крадат от магазини и домове...

Човек, потопил флагмана на черноморския си флот...

Човек, получил всичко от народа си, яхнал бивша империя и един от водачите на европейската цивилизация?

Експлоатиращ 1/8 от територията на планетата и с пълни шепи черпещ благата на 21-ви век.

Седящ върху златни яйца от газ, нефт, метали, руди, дървесина, а изправя на нокти света, като го заплашва с ядрена война...

Физиономията на сатрап, който настрои всички близки народи срещу себе си. Претендира да води славяните, православните и рускоговорящите, а всъщност ги разделя за вечни времена.

Няма достатъчно голяма свещ, която да изкупи греховете ви, г-н Путин!

 

(Бр. 7/2022 на „Златоградски вестник”)