Новини

Общински: Нова техника и ремонти в местната болница

Sunday, 06 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Наскоро по Програма за трансгранично сътрудничество с Гърция общината получи финансиране за дейности по преодоляване последствията от Ковид пандемията. Закупени са болнични легла за интензивна грижа и други болнични легла, медицинско оборудване – оксиметър, безконтактни термометри, професионална скала за тегло/везна, кислородни бутилки с овлажнител и кислороден концентратор, глюкомери. Дигитализиран е наличният в болницата мамограф.

Част от полученото медицинско оборудване ще се предостави на Филиала за спешна медицинска помощ в Златоград и общопрактикуващите лекари в местната поликлиника.

По проекта освен това са извършени и строително-монтажни дейности на поликлиниката в болницата. Подменена е дограмата в общите части, ремонтираха се изцяло санитарните помещения, положена е антибактериална винилова настилка, всички осветителни тела са сменени с нови LED енергоспестяващи.

 

(Бр. 7/2022 на „Златоградски вестник”)