Новини

Фейлетон: Връзката ни с неандерталците се доказва генетично скоро

Tuesday, 01 November 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Цеци ЛИЛКОВ

 

 

„Сексът между Homo sapiens и Неандерталците е осигурил първата ни защита от вируси. След това гените, които Homo sapiens е придобил, са го защитили от вирусни инфекции...." До този извод са стигнали учени от Стандфордския университет. Иначе, както Homo sapiens, така и Неандерталците, идват от своята родина Африка, където е тяхната прапрабаба Ева, техния прапрадядо Адам и после всички останали.

 

Обаче, след като им е писнало от съвместно съжителство със свекърви и тъщи, са се разселили из Европа и Азия. Изглежда, че поради некачестен секс между тях не се е създало поколение с необходимите качествени антитела срещу проникване на антиген. Следствие на това и голяма част от Homo sapiens изчезва. Вероятно причината е непознатият и устойчив към онзи момент COVID-19 и Всемирния Потоп - като придружаващо заболяване. За да попълнят празнотата от Homo sapiens в Европа, по-късно от североизток се появяват пълчища от азиатски неандерталци с ватенки и ушанки с петолъчки. Целта им е била да извършат тотална дезинфекция срещу вирус "Капитализъм", който се оказал много усточив с времеви хоризонт 45 години. С оглед недопускане разрастването на вируса, Генералният Щаб на неандерталците още в началото затворил цели държави в Европа и пътищата им към цивилизования свят. Така акцията на неандерталците от североизток преминала в мащабна операция срещу вируса, която била определена от малко останалите сапиенси с категоричното „Окупация", но за по-голяма секретност неандерталците я нарекли кодово с присъщото им "Освобождение".

След отхлабване на мерките по карантината, на голяма част от карантираните в България им писнало да плащат данък "Освобождение" и побягнали предимно към Западна Европа. Но и към други свободни от неандерталската карантина зони. В следствие санитарните експерименти, които са довели до хиляди човешки жертви, така биологичната лотария към днешен момент е определила в България да останат много малко траки. Тук преобладават преди всичко наследниците от почти изчезналите привилегировани до девето коляно племена – „Пекотаки", „Макодаки" и пр.

Те от своя страна са вождове на сегашните племена чикундури и клатикури, с предимство на второто племе, от което произлиза и племето на герберунгелите. За генетическо изследване на племето на герберунгелите не трябва да се харчат йоните на спектометъра с ускорителя им, смятат учените. Само с антропологично по маниери, интелект и стаден инстинкт може да се докаже пълното им сходство с неандерталците.

 

(Бр. 7/2022 на „Златоградски весдтник”)