Новини

В десетката: Кое колко струва в бръснарницата

Monday, 31 October 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Отворил българин фризьорски салон в Мюнхен.

 

Пръв при него дошъл съседа му по магазин, цветарят.

- Колко ще струва?

- Нищо няма да струва, съсед си ми, пък и пръв клиент.

На другата сутрин гледа 10 рози пред бръснарницата.

- Колко струват, съседе ?

- Нищо не струват, съседи сме, а и ме подстрига без пари...

Дошъл другия съсед, хлебарят.

- Колко струва?

- Абе нищо не струва за теб, съседи сме.

На другия ден гледа пред магазина 10 питки хляб.

- Колко струват, съседе?

- Без пари за теб, нали ме подстрига вчера без пари.

На третия ден дошъл един българин.

- Колко ще струва да ме подстрижеш, земляк?

- Нищо няма да струва, нали сме българи, остава и от теб пари да взема...

Идва на другия ден на работа и гледа пред магазина са се струпали още десетина българи...

 

(Бр. 7/2022 на „Златоградски вестник”)