Новини

Думи по повод...: Пак за „езиците” около нас

Monday, 24 October 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Ефим УШЕВ

 

 

„Вземам думата” след един пост наскоро на проф. Ани Кочева, която между другото отбелязва, че според наратива в РСМ днес, „...глаголицата и кирилицата идват от македонските земи, т. е. ние пишем с македонски букви; "македонският език" е най-старият славянски език, средновековната глаголическа и кирилска книжнина е македонска; богомилството се заражда в македонските земи и т. н., и т. н., а ние тук сме татари и уногундури, в по-добрия смисъл "мешани", а в най-добрия - асимилирани и българизирани македонци. Автор на този "наратив" е академик от МАНУ-Македония”.

 

Когато ги слушаш такива хора, веднага разбираш каква идеология и държавна политика се е изсипвала върху главите им. Това ми напомня и идентичните случаи с т. нар. „помаци” от Ксантийската и Гюмюрджинска част на Родопите, с които се срещам.

Приятел от едно златоградско селце в Гръцко ми разправя как веднъж, когато отишъл да купува добитък в Леринско, останал много учуден, че там хората говорят на „помацки”. „Врить там думат на помацки, всичко им са сетам що лафят”, разправя ми човекът.

После минал и във Воденско – пак същото. Питал някои там помаци ли са, казали му не, тук такива нема, помаците са към Ксанти.... И си казал: „Ве на мене не мойте ми казва де са помацине, я оттам идам. Ам ми кажите оти думате като помацисе, пък сте християне...” Казал си още човекът, че „сва помацкосо думене било голема работа – дето идиш, врит ти са сетат” (Бел. ред.: Където и да отидеш, всички те разбират).

Един друг ми разказва как при първото му идване в България (след отварянето на златоградското ГКПП преди десетина години) се объркал и питал хората откъде знаят „помацки”... „Дето и да ида в Булгърия – врить помацки думат. Питам ги ал са помаце, не, викат, българе сме, помаци има другаде”.

Всеки да си прави изводите какво се изсипва около нас, как с десетилетия се обработва исконно българско население, за да стане някакво друго, а не каквото то е всъщност. Та и това е едно отражение от гръцката политика по усиленото творение на „език” на основата на родопските говори на юг от нас. Затова правиха и издаваха „Помашко-гръцки” речници и „граматики”, правят научни конференции, на които събират учени от цяла Европа, за да им обясняват какви „елински” езици имат все още в гръцките Родопи.

Всъщност това, което правят и в Македония от стотина години сърбите, същото го практикуват гърците. Само че едните учат как всичко в тоя свят е „македонско”, а другите си умират да обясняват как всичко там е „елинско”...

И много им е лесно, разбира се, защото я няма България вече стотина години, която да каже какво е всъщност – на запад сакън, да не ядосаме сърбите, на юг – сакън, да не докачим гърците, че са „много чувствителни на тази тема”...

И така, докато всичко и в Родопите, и в Македония се скапва!

 

„Ей, бугарино...”

 

Слушах Бойко Ноев тези дни по БНР - как казва, че в РСМ е забранено да си българин. Което е най-краткото описание на проблема между двете страни. 

Пак според Ноев, в РСМ вече десетилетия тече процес на дебългаризация. С всички възможни, а и невъзможни средства. И затова може би си припомних думите на един приятел от Битоля, с когото често разговаряме.

 

Тук по стара сръбска традиция не признават, че има българи, казва ми Алекс. Независимо как се идентифицират хората, независимо, че за всички комшии е известен българският им произход, за властите, а и за обичайния гражданин македонец, българи в РСМ няма и това е! Но не само „няма”, а и да си българин си преди всичко втора ръка човек, предател и пр. И само ако трябва да те обидят, или за да ти покажат, че си по-низш от тях, се обръщат към теб с думата „бугарин”. (Така, всъщност, както е и от другата страна, в Гръцко, където думата „българин” е записана в гръцки тълковен речник на обидните изрази)...

И веднъж се получава много комично, разказва Алекс. - Вървя си в квартала, разхождам се, а отзад чувам един с бастун ми подвиква: „Ей, бугарино! Нема бугари в Македония, нема бугари!”

 

(Бр. 6/2022 на „Златоградски вестник”)