Новини

Общински: Как може да платите дълговете си към общината

Thursday, 15 September 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Както обявиха от общината, от средата на февруари т. г. стартира заплащането на годишния данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци. Срокът за плащане е на две вноски - първата до 30. 06. 2022 г. и втора - до 31. 10. Платилите пълния размер на задълженията си до 3 май получават 5% отстъпка.  Информация за размера на налога може да се получи  в сградата на администрацията или на телефони 0897 000 762; 0893059119. Плащането може да стане в брой на касата на общината, в банка ДСК, „Изипей“ АД и по интернет чрез еPay.bg. Плащания са възможни и чрез „Български пощи“ ЕАД и чрез банков превод по банковата сметка на общината в „Интернешънъл Асет Банк“, IBAN: BG48IABG74918400867301, BIC: IABGBGSF. Кодовете за вид плащане са: 44 21 00 - данък върху недвижимите имоти; и 44 24 00 – за такса битови отпадъци.

 

(Бр. 3/2022 на „Златоградски вестник”)