Новини

ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БТ-ЗЛАТОГРАД КЪМ 13. 09. 2022 г.

Tuesday, 13 September 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

ЗЛАТОГРАД

 

·         6 машинен оператор, шиене /опит и мотивация за работа, работното време е съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище - работните места са за Златоград, Старцево и Долен в 3 фирми/

·         1 учител, теоретично обучение /по професионална подготовка, изпълнител на термални процедури  за средно училище в Златоград/

·         1 учител, теоретично обучение /графичен дизайнер за средно училище в с.Старцево/

·         1 учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап /възпитател в ГЦОУД за с. Старцево/

·         1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап /учител по музика или музикална педагогика за училище в с. Старцево/

·         1 учител, общообразователен учебен предмет /учител по английски език за  средно училище в Златоград/ 

·         1 сервитьор /заведение в Златоград/

·         1 окачествител, продукция /за цех Златоград/

·         2 обслужващ бензинонстанция-газостанция /в с. Старцево/

·         1 продавач-консултант /за бензинонстанция в гр.Златоград

·         1 домакин склад /за с. Ерма река/

              

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“:

                 1 масажист

                 1 работник, кухня

                 1 опаковач

 

НЕДЕЛИНО

                                          

·         7 машинен оператор, шиене

·         1 работник строителство