Новини

ТРУДОВА БОРСА: ОБЯВЕНИТЕ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БТ-ЗЛАТОГРАД КЪМ 07. 09. 2022 г.

Wednesday, 07 September 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

 

6 машинен оператор, шиене /опит и мотивация за работа, работното време е съобразено с майките на деца, посещаващи детска градина и училище - работните места са за Златоград, Старцево и Долен в 3 фирми/;

1 учител, теоретично обучение /по професионална подготовка, изпълнител на термални процедури  за средно училище в Златоград/;

1 учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап/ учител по Български език и литература за средно училище в Златоград/;

1 учител, общообразователен учебен предмет /учител по английски език за  средно училище в Златоград/;

1 сервитьор /заведение в Златоград/;

1 окачествител, продукция /за цех Златоград/;

2 обслужващ бензинонстанция /газостанция/ в  с. Старцево;

1 продавач-консултант /за бензинонстанция в гр. Златоград;

1 домакин склад /за с.Ерма река/;

 

Свободни работни места по проект „Заетост за теб“:

 

1 масажист;

1 работник, кухня;

 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

8 машинен оператор, шиене;

1 работник строителство.