Новини

Поглед: България се освободи от Османската империя сама и въпреки волята на Русия

Tuesday, 06 September 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Георги ВЕЛИЧКОВ

 

 

На днешната дата един руски протекторат и една османска провинция се обединяват в държавата България. Съединението е истинското ни Освобождение. То дава отговор на онези, които казват, че без Русия нямало да се освободим никога. Е, цяла Южна България (Източна Румелия) се освободи без Русия. Откъсна се от Османската империя сама, против волята на Русия.

 

На Русия не ѝ е изгодно да има голяма и независима държава на Балканите, затова потиква Османската империя да ни обяви война. След като тя отказва, Русия насъсква сърбите срещу нас и изтегля всичките си офицери от България.

Българската армия, струпана на юг, очакваща война с Османската империя, за две денонощия прекосява пеш страната и бие сърбите при Сливница. Наричат тази война войната на капитаните срещу генералите. Защото най-високият чин в нашата армия е капитан. Руският император Александър не прощава на българите и княз Батенберг заплаща с короната си това, че е подкрепил Съединението.

Захари Стоянов, Стефан Стамболов и останалите съвременници са казали всичко за тия събития, трябва само да го прочетем. Да прочетем истинската история на България, а не измислиците и пропагандата, която Русия ни насажда близо век.