Новини

Българска история: Какво знаем за „Пловдивската Райна Княгиня” от Съединението на България

Tuesday, 06 September 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Момичето, което виждате на снимката, е сред главните действащи лица на Съединението. Тя ушива знамето, което гордо се вее при обявяването му.

Недялка Шилева е едва на 18 години, когато името ѝ се увековечава. Младото момиче изписва патриотични лозунги по знамето с блажна боя поради липсата на достатъчно време за извезване.

 

Самата Недялка е родена през 1867-а в село Голямо Конаре (днес град Съединение). Учи в Пловдив при Екатерина Каравелова и след това посвещава живота си на учителската професия. Неин съпруг по-късно е Продан Тишков, известен като Чардафон Велики, ръководител на Голямоконарската чета, в която и тя участва, носейки своето знаме.

Според една легенда, малко преди да стигне Пловдив, четата дочува в мрака пред себе си шумове, наподобяващи тътен. Изплашени, всички залягат в тревата около пътя. Някои дори изказват съмнения в предприетото начинание и започват да съжаляват, че са се хванали с това. Тогава Недялка им извиква: „Не ви е срам, стари мустакати мъже! Погледнете ме мене, която съм слаба жена, най-млада между вас!“

Нейните думи успяват силно да въздействат на въстаниците. Те си възвръщат бойния дух и четата продължава пътя си. Известна е и като жената, която съпровожда сваления губернатор Гаврил Кръстевич, облечена във въстаническа униформа и носеща сабя в ръката си.

След Съединението Шилева продължава да се занимава с учителство из различни градове, като в крайна сметка се установява в столицата София. Позната е и като дарител на различни културно-просветни институции като БАН, Народната библиотека и Военноисторическият музей. ЗВ