Новини

Икономиката: Втори и Трети стълб от Механизма за развитие могат да ни окигурят необходимите средства

Saturday, 27 August 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Министерски документ дава важни насоки за възможностите за финансиране на проекта за водата от Ерморечието

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Всички, които бяха на срещата с президента Румен Радев в залата в Стария град преди немного време, ще си спомнят, че там народната представителка от Смолянския район Петя Михалевска обяви, че вече е получила писмен отговор от вицепремиера и министър по управление на европейските средства Атанас Пеканов, отнасящ се за осигуряване на финансиране за завършването на проект по изграждане на геотермална отоплителна система в Златоград, на основата на минералната вода от Ерморечието.

 

Тогава Петя успя да съобщи, че отговорът не е обнадеждаващ за нас, но просто нямаше време да се спира на подробности от него. Затова сега, водени от любознателността на читателите ни, ще изложим съдържанието на този отговор, не само защото темата е твърде важна за нас. Но и заради твърде интересните насоки от техническо естество, които се дават в него за възможността да се осигурят средствата по осъществяване на проекта с водата от Ермореченския район.

Зам.-министър-председателят Атанас Пеканов наистина казва, че Националният план за възстановяване и устойчивост е достигнал своя максимален размер за проектно финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) и липсата на свободен финансов ресурс не позволява включването на нови проекти в него. Но при евентуално активиране на заемната част по Механизма, община Златоград би имала възможност да кандидатства за финансирането на своя проект.

„Обръщам внимание, че община Златоград в бъдеще би могла да предложи проекта си за включване в рамките на втори и трети стълб на Механизма за справедлив преход (МСП),

 

за изпълнението на който

в момента тече подготовка”,

 

казва служебният минстър и обяснява, че въпросният Механизъм са справедлив преход е инициатива, насочена към смекчаване на последиците от постигането на климатична неутралност в рамките на ЕС. И затова по тази линия държавите-членки и регионите имат възможност да получат финансиране за дейности като подобряване на енергийната инфраструктура и топлоснабдяването.

Вторият стълб на Механизма за справедлив преход е под инициативата „Invest EU”, обяснява вицепремиерът, по който могат да се подкрепят инвестиции от проекти в рамките на териториалните планове за справедлив преход, като такива за енергийна, транспортна инфраструктура и топлоснабдявеане – нещо, на което напълно отговаря и нашият проект за топлата вода.

 

Третият стълб е механизмът за

отпускане на заеми в публичния

 

сектор, който ще е насочен изключително към публични субекти, като чрез него ще се предоставя подкрепа за проекти, които не генерират достатъчно приходи, за да бъдат финансирани по търговски начин.

„Проектите, които могат да бъдат финансирани, са всички видове публична инфраструктура, отново в областта на енергетиката и транспорта, мрежите за централно отопление, мерките за енергийна ефективност, включително санирането на сгради и социална инфраструктура”.

И не само това – министър Пеканов се спира на още възможности, които общита ни следва да има предвид, а именно това са онези, които произтичат от структурирането на Модернизационния фонд за България, който от средата на миналата година е поверен на Министерството на енергетиката като отговорна структура за подбор на проекти, предимно свързани с дейности, съгласно Закона за ограничаване изменението на климата. „Този фонд цели подпомагането на инвестиции в проекти, насочени към модернизация на енергийни системи и подобряване на енергийната ефективност”, насочва ни Пеканов и допълва още една възможност - за финансиране на проекта със средства от държавния бюджет: „За изграждането на геотермалната отоплителна система на Златоград това е решение, което може да се вземе от редовно правителство при изготвянето на проекта за закон на държавния бюджет на страната за съответната година”.

Както виждаме, съдържанието на писмения отговор не е толкова обезсърчаващо. А дори можем да го определим като твърде обнадеждаващ - като една лекция по учебник, за възможностите, които можем да имаме предвид и да се възползваме от тях.

 

Разбира се, като не допускаме нито за миг, че кметът не е разучил вече, дори детайлно, това писмо на златоградските надежди, след което да спази съответните срокове за включване на общинския проект в тях. Защото единствения смисъл, в който писмото не „обнадеждаващо”, е този, че не ни се изсипват пари на куп, ей така, от някакъв чувал. Но това дали някой си мисли, че е възможно, преди малко да се е потрудил и по другите изброени варианти?

 

(Бр. 2/2022 на „Златоградски вестник”)