Новини

Кои са юбилеите, които предстоят в Златоград през настоящата година

Monday, 22 August 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Или за едно предложение до ръководствата на общината и местните училища

 

Ефим УШЕВ

 

 

Тази година би трябвало да отбележим и 65-годишнината от основаването на златоградската гимназия „Антим I”. Нашето училище обаче се готви да отбележи 170-годишнина от началото на т. нар. „светско” образование в Златоград (1852).

Казвам това, при цялата условност на едно такова определение и затова го поставям в кавички - образованието не може и никъде в страната не се дели, на светско и на религиозно такова.

 

Като организиран процес на българското общество от времето на българското Възраждане, независимо от формите, които приема през вековете, то е единен интелектуален процес за издигане образователното и културно ниво на нашето население, с цел подобряване на неговия живот и за духовен напредък, съизмерим с вече свободните и формирани национални държави в Европа. И в Златоград това начало е поставено през 1832 г., в двора на Старата църква „Св. Успение Богородично”.

1852-а е просто годината, в която училището се премества от тясната църковна стаичка, в новоизградената просторна училищна сграда на два ката, сега музей на просветното дело в региона.

 И 1832-а година трябва да е годината, от която да се брои златоградското образователно леточисление. И нашият съвет за тази година, е гимназията ни да наблегне на достойното отпразнуване на 65-годишнината от основаването на златоградската гимназия. Събитието, което промени и живота, и облика на нашия Златоград. А през 2025 г. вече достойно да бъде отбелязана 195-годишнината на единното, а не разделяно на произволни периоди, златоградско образование.

И това следва да бъде празник не само на училището, но и на цялата ни общественост.

А негов главен организатор да е гимназията - СУ „Антим I”, като правоприемник и основен продължител на целия този, близо двувековен, културно-образователен и духовен процес.

Всичко това не означава, че не трябва да се отбележи и замислената 170-годишнина от построяването и преместването на образованието в новата сграда, намираща се отново в църковен двор, този път на по-новата църква „Св. Георги Победоносец”.

Освовното в тържествата обаче тази година, по-голямата тежест би трябвало да бъде придадена на юбилеят по учредяването на златоградската гимназия през 1957 г.

 

(Бр. 2/2022 на „Златоградски вестник”)