Новини

In Memoriam за Георги Пехливанов: „Държавата трябва да има принос за развитието на Горубсо”

Sunday, 07 August 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 27 януари 2022 г. ни напусна инж. Георги Пехливанов, дългогодишен ръководител в Горубсо, съобщиха от фирмата в Златоград, изразявайки съболезнования на семейството и близките му.

Той е роден в с. Воден, Ямболско, през 1934 г. Висшето си образование е получил в Института за цветни метали и злато в Москва. От август 1958 г. започва работа по специалността в Горубсо ЕАД, Мадан. Тук преминава през всички степени на управление в производството, до зам.-главен директор. От март 1986 г. е назначен за директор на Пето рудоуправление на Горубсо в Лъки. След пет години е пенсиониран, но по решение на МП се завръща в Горубсо като председател на съвета на директорите. От януари 1994 г. рудодобивното дружество се ръководи от сформирания по предложение на Г. Пехливанов изпълнителен екип.

Погребението бе на 29 януари в Пловдив.

Преди време, както си спомнят читателите ни, Георги Пехливанов представи в Златоград своята обемиста книга-равносметка „За Горубсо – с гордост и тъга”, която предизвика оживени размисли и обсъждания сред златоградчани.

По повод неговата кончина, публикуваме част от неговите отговори от времето, след завръщането му във фирмата. Снимките, които пускаме, са от представянето на книгата за Горубсо в Стария град.

Поклон пред неговата памет! Мир на душата му. ЗВ

 

...

 

. Г-н Пехливанов, какво е бъдещето на Горубсо?

- Горубсо работи на загуба от 1976 г., но тогава държавата компенсираше всичко. Без държавни субсидии е невъзможно развитието на такова крупно предприятие за добив на оловен и цинков концентрат. В Горубсо се добиваше над 3 300 000 тона руда годишно и над 80-90% оловен и цинков концентрат до 1989 г. Единственото, което ни притесняваше, бе по-високото съдържание на метал в рудата като планово задание. През 1994 и 1995 г. реализирахме основната част от изискванията за преструктуриране. От общо 14 обекта, за закриване остават 4 на брой.

 

. Какво пречи за финансовото стабилизиране на дружеството?

- Основната причина е разпръснатата производствена структура на обекта в следствие на природните дадености. Друг отрицателен фактор е ниското съдържание на метал в рудата. Освен олово и цинк само среброто като съпътстващ метал има по-съществено значение за ценообразуването, но неговото съдържание е сравнително слабо изразено. Ниската цена на нашите метали на пазара не позволява по-добра финансова реализация. Последните години бележат оживление на Лондонската метална борса и това ни обнадеждава. Иначе проблеми с пазара няма. Задоволяваме част от нуждите на заводите в Пловдив и Кърджали.

 

. Какви са задълженията на дружеството?

- Общият дълг на дружеството до 31. 12. 1995 г. възлиза на 2 257 093 хил. лв. Най-голямо е задължението към ДОО - 893 364 хил. лв. 451 611 хил. лв. дължим на бюджета, 406 219 хил. лв. на доставчици, 82 585 хил. лв. на персонала и други дългове - 423 314 хил. лв. Основно перо в задълженията ни е към НЕК АД, клон Електроснабдяване - Смолян и Минстрой Родопи ЕАД - Мадан. Спрямо НЕК обаче ръководството има претенции. Качеството на електроенергията не отговаря на договореното. Електрическата компания дължи на Горубсо неустойки, които тя отказва да признае. Според нас този въпрос трябва да се реши на министерско ниво. Поставили сме въпроса за решаване от правителството. Очертали сме реалната картина за финансовото състояние на дружеството в МП и други министерства, за да преценят как можем да покриваме със собствени приходи част от задълженията. Категоричен е изводът, че без държавна субсидия в близките години рудодобивът не може да се развива. Какво да бъде държавното участие, ще реши правителството. Изготвя се стратегия за рудодобива в България за следващите години, за което ние настоявахме отдавна. Едно е ясно - в резултат на преструктурирането, субсидиите няма да бъдат големи.

 

. Г-н Пехливанов, за какъв период от време ще стигнат рудните запаси на Горубсо?

- Геоложките проучвания доказват, че в района наличните рудни залежи осигуряват добив за 10-15 години. Този срок е без да се отчетат запасите, които са съсредоточени в недрата на Първи мраморен хоризонт в Ерморечието. Количеството на руда по прогнозна оценка е близо 20 000 000 тона със значително по-високо съдържание на метал от това, което сега се добива в дружеството.

 

. При изчерпване на рудните запаси каква е алтернативата за заетостта на местното население?

- Дружеството поддържа поминъка в района, затова е необходима стратегия за отрасъла. Смятам, че съществуването на Горубсо е и въпрос на социална политика. В развитите страни рудодобивът се дотира от държавата. Програмите за алтернативна заетост на Мадан и Рудозевм бяха приети без осигурено финансиране. Не беше осъществена подготовката за стартиране на тези програми. Тепърва трябва да се проектира създаването на нови предприятия, усвояването на технологиите и съответно търсене на пазари. Смятаме, че след преструктурирането на рудодобива при нормална работа на рудниците се създава възможност да започне откриване на предприятия за алтернативна заетост за срок от няколко години. (АРХИВ ЗВ)

 

(Бр. 1/2022 на „Златоградски вестник”)