Новини

Икономиката: Какво става с тютюна в областта

Thursday, 07 July 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Деница ВАТЕВА

 

 

През последните десет години броят на фермерите в България намалява с внушителните 64%, до малко над 132 хил., сочат данни от проведено преброяване на земеделските стопанства в страната. Тенденцията е валидна за всички отрасли - не само заради отдръпването на много хора от този сектор, но и заради окрупняването му. Но има някои подотрасли, където е много силно изразена.

 

Един такъв е символът на Родопите – тютюнопроизводството. Сектор, който десетилетия наред е бил основно препитание за цели области. Но тежкия труд и отдръпването на младите, проблемите на пазара и сбърканата държавна политика в отрасъла, го превърнаха в непредпочитана дейност. Дотолкова, че за последните 15 години заетите в тютюнопроизводството са десет пъти по-малко...

Ситуацията в област Смолян по отношение производството на тютюн е сходна с тази в Кърджали - тук през тази година активни са едва 57 производители, което в перспектива от пет години назад е почти четворно намаление. През 2017 г. например, техният брой е бил 206 стопани, сочат официалните статистически данни.

За област Смолян в периода от 2017 г. насам, разликата в произведените количества е почти двойна през отделните години. И макар през 2021 г. засадените площи с тютюн да са сходни с предходната година, очакванията в сектора са за спад на производството, който ще дойде от по-ниския среден добив.

В момента средните изкупни цени в сектора са между 7 и 7.50 лв. за килограм, сочат данните на производителите. Търговия с тютюн може да бъде извършвана само от лицензирани изкупвачи, като в момента в националния регистър има вписани 47 компании. В България има и 35 фирми, които имат лиценз за преработка на тютюн, част от които обаче не са действащи. Тютюнът формира около 5-6% от земеделския износ, като например през 2018 г. той е бил 218 хил. евро, а година по-късно - 186 хил. евро, сочат данните в последния аграрен доклад на земеделското министерство.

 

(Бр. 22/2021 на „Златоградски вестник”)