Новини

Ново : Сдружение „България” действа в Кавала, Драма и Гюмюрджина

Wednesday, 06 July 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Българското културно просветно дружество "България", което има за свое седалище беломорския град Кавала, и първоначално създаде неделно училище в града, през учебната 2020/2021 г. се разшири с филиал в град Драма.

Радващото обаче е и това, че от настоящата 2021/2022 г. вече има филиал и в гр. Комотини/Гюмюрджина. А както ни информират оттам, очаква се от новата учебна година да се разшири с филиал и в гр. Сяр/Серес.

Ръководител на дружеството е Генка Пападополу и от българската държава получават скромно финансиране по програмите на МОН, с които плащат хонорари на учителките и наеми на помешенията. Общо взето обаче, като всичко в своето начало, сдружението е зле материалано - недостигат книги и помагала за библиотеките, нямат нормални учебни маси, позлват назаем помещението на една пицария. Освен това - някои от филилалите му имат телефони, други нямат, с ксероксите също имат проблеми.

Децата са от българки, но бащите са разнообразни - гърци, турци, албанци. Естествено, има и от чисто български смеейства.

За повече информация и начини да се подпомогне дейността на това наше родолюбиво ссдружение, вижте тук: https://www.facebook.com/genka.papadopoulou

 

(Бр. 22/2021 на „Златоградски вестник”)