Новини

Родопско наричане за богатство

Wednesday, 06 July 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

„Какну е текла рекана прис каменяс,

ней да ти текат и парите в кесията.

Каксу ми тежи каменяс в ръкисе,

сей да ти тежат и парите в кесята”.

 

След това се пуска камък

в огнището и се сурвакат всички.

 

(Бр. 21/2021 на „Златоградски вестник”)