Новини

Позиция: Новото правителство може да реши проблемите на Златоград и Смолянско

Thursday, 30 June 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Петя МИХАЛЕВСКА

ексдепутат от БСП

 

Един от първите ми въпроси като народен представител бе свързан с възможността за реализацията на проект „Изграждане на геортермална отоплителна система в гр. Златоград“. Попитах министър Атанас Пеканов за възможното финансиране на проекта с държавни и европейски средства, както и дали е възможно проектът да бъде включен в Плана за възстановяване и устойчивост.

 

Благодаря за отговора, с който разполагаме. Няма да спирам да търся решение и ще го намерим. Когато ежедневно говорим за милиарди, какво са 18 млн. лв. за населено място и финансирането на ключов проект, който да доведе до развитие на региона и на икономиката. Ще търсим варианти за изграждане на довеждащата инфраструктура от с. Ерма река до Златоград, както и техническата инфраструктура в града.

В ретроспекция, средства по този проект са отпуснати от държавния бюджет през март 2009 г. и до преустановяване на плащанията по постановлението на МС са изпълнени част от предвидените дейности за геотермалната централа и топлопреносната мрежа до осем обекта с обществено предназначение.

През 2014 г. работата отново е подновена, отпуснати са безвъзмездни средства по ПУДООС. Строителните дейности обаче спират през 2015 г., а за финализирането на проекта са необходими средства, с които община Златоград не разполага.

Идeятa зa oпoлзoтвopявaнeтo нa гeoтepмaлнитe вoди e пoнe 30-гoдишнa, но за това време са изградени само геотермална централа и водоземно съоръжение. Проектът е изключително важен за развитието на Златоград. Ще подопомогне превръщането на общината в още по-привлекателна туристическа дестинация. Оползотворяването на горещата минерална вода за отопление на обществените и частни сгради ще има благоприятен ефект за намаляване на разходите на местната власт и хората - отоплителният сезон в планината трае над пет месеца.

Освен екологичен, проектът е и практичен и ще даде шанс за нови инвестиции и подем както на туризма, така и на бизнеса. Златоград разполага с невероятен потенциал, който за съжаление буквално изтича в нищото. Държавата трябва да се грижи както за опазването, така и за максималното оползотворяване на природните богатства.

В област Смолян има изключително много проблеми, но тяхното решение минава през редовно правителство. Дано разумът и отговорността надделеят.

 

(Позицията е заявена по времето

на 46 НС, когато Петя Михалевска

е народен представител от Смолянско)

 

(Бр. 21/2021 на „Златоградски вестник”)