Новини

Архивите: Дума „Коледа” в ръкопис от 1000 години

Thursday, 16 June 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Първото споменаване на "Коледа" преди 1000 години е в Синайския молитвеник - като забранен езически празник на 1 януари, т. е. римската Нова година (януарските календи).

Очевидно строгите мерки срещу празника не са подействали.

„Аще к'то въ а' день идет(ъ) на колѧдѫ енѹарѣ, ѣкоже пръвѣе погани творѣахѫ, в' лѣт(ъ) да покаетъ сѧ о хлѣб(ѣ) о вод(ѣ)."

Или: „Ако някой ходи на коледа на първия ден през януари, както по-рано правеха езичниците, да се покайва три години на хляб и вода!"

 

(Бр. 21/2021 на „Златоградски вестник”)