Новини

146 години безсмъртие: Христо Ботев...и носът на сръбската пропаганда

Thursday, 02 June 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Атанас ФИЛИПОВ

 

Извадка от знаменателното обръщение на Христо Ботев относно Македония, публикувано във в. "Знаме, г. I, брой 20 от 29 юни 1875 г., до редакцията на сръбския вестник "Изток":

 

"... Вие тряба да ни обясните до де именно се простират вашите етнографически граници на юг и кои места влазят в границите на вашата Стара Сърбия; защото, по нашите географически и етнографически понятия, ние виждаме, че фактите, които ни навождате, говорят повечето за наша полза, т. е. че не Екзархията насилва сърбите да приемат българизмът, а вие и вашето правителство правите това с българския елемент в Македония.

Ето например, ние не можеме да си обясниме това ваше оплаквание: "През май месец тая година владиката Дамаскин, заедно с мюдюринът, е затворил училището (сърбското, разбира се, ред.) във Велес и е изгонил учениците".

Велес сръбски варош ли е? Велес влазя в границите на вашата Стара Сърбия?

Ние имаме глупост да мислиме (тая глупост имат и Хилфердинг, и Каниц, и Григорович, и Липранди, и много други етнографи), че Велес е български град и че се намира в Македония; следователно, не вие трябва да се оплаквате, че владиката Дамаскин е затворил училището ви, а ние - че вашата пропаганда си е тикнала носът не в своят чорап.

Не вие ли казвате, че "в интересът на сърбите и на българите е да се не прави насилие, а да се остави секи да мисли, да работи и да се учи така, както мисли да му е най-добре"? Какви свободомислящи хора! Тогава какво търси вашата пропаганда във Велес?

И защо вашите учители възбуждат народът да не припознава екзархията?

Или и това е псувня? А скандалът в Тетово заборавихте ли?

Но дордето ни отговорите на това, ние ще да резюмираме и другите свои псувни в няколко вопроса.

Кажете ни, молиме ви се, не съществува ли в Белград цяло едно дружество патриоти (това дружество ние нарекохме сволоч), под председателството на "филологическият осел" Милоша Милоевича и не изпроважда ли това дружество пари, книги и учители в чисто български села и градове в Македония..."

 

Вечна памет на великия поет-революционер!