Новини

Поетичен петък: Добромир БАНЕВ

Thursday, 26 May 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Не се допуска Бог. От любовта

присъщи са ни демоните тъмни.

Целувай ненаситно – дъх, уста,

от нокти рани… После нека съмне!

Светът по мрак е страстен и незрим.

Цигарите те правят по-желана.

Животът вечер с теб – цигарен дим.

 

Ад, в който вечно искам да остана.

 

(Бр. 19/2021 на „Златоградски вестник”)