Новини

Много са селата в Родопите със забравени християнски храмове

Wednesday, 11 May 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Нова книга на проф. Николай Овчаров разкрива драмата на християните в Златоградско през „тъмните векове“ на робството

 

Евтим ЦВЕТКОВ

 

 

Като своеобразно заключение на тазгодишните Дельови празници в Златоград, в Сивриевата зала в града бе представена поредната книга на проф. Овчаров, разкриваща неговото минало и историята на Източните Родопи. Тя е под заглавие „Християнството в Златоградския край“  и е част от популярната библиотека на Етнографския комплекс, осветяваща различни страни от богатото минало на този край.

 

Както личи от заглавието, книгата разглежда хилядолетната история на християнството в този български край. В основата на изследването са разнообразните исторически документи, но и археологическите проучвания – дело на самия автор.

Особено интересни се оказаха проведените неотдавна разкопки край близкото до Златоград с. Добромирци, където бе разкрита важна църква, създадена още през далечния 9 век. Според преданията и открити наскоро писмени данни, по тези места е служил в последните години на своя живот заточения в Родопите последен български патриарх – Евтимий Търновски.

Важно място в книгата е отделено на проблема за ислямизацията, изяснен на базата на въведени напоследък в научно обръщение османски документи. Оказва се, че Даръ дере (старото име на Златоград) и околните села дълго запазват своята безспорна християнска принадлежност чак до първата половина на 17 век. Тогава се случват доста неясни и необясними от днешна гледна точка промени, довели до решителен обрат в конфесионалните нагласи. Става дума за засилена и стимулирана от държавата ислямизация. Тя се е осъществявала не толкова с преки насилствени действия, колкото чрез икономически и политически натиск. Християните не са могли да заемат никакви длъжности в администрацията и армията, а на всичко отгоре са били натоварени с непосилни данъци. Ето защо мнозина се изкушават или направо са били принудени да приемат мюсюлманската религия, разказа на представянето проф. Овчаров.

И все пак, именно в Златоград се запазва искрицата на християнството. И тя се разгаря в буен огън през 19 в., по време на закъснялото българско Възраждане. Тогава се строят великолепните църкви „Успение на св. Богородица“ и „Св. Георги“, където са приютени стотици прекрасни християнски икони и книги. А златоградчани вземат дейно участие в процеса за извоюването на българската църковна и национална независимост, каза Овчаров и след въпрос от залата завърши с думите: „Като червена нишка в цялата книга е изтъкната нуждата от интензивни археологически разкопки. Разкриването на останките от старинната църква при с. Добромирци, която предстои да бъде възстановена напълно, дават големи надежди. Такива забравени християнски храмове има на много места – при селата Пресека, Дрангово, Генерал Гешево и т. н. Именно тяхното разкопаване и експониране ще покаже ясно на света каква е била верската принадлежност на хората в Златоградско не само през българското средновековие, но и в столетията на османското робство”.

 

(Бр. 18/2021 на „Златоградски вестник”)