Новини

Книги ЗВ: Нова книга в редакционната библиотека

Tuesday, 10 May 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ „Златоградски хумор” от нашата авторка Юлия Благоева, е с оригинални рисунки на художника Стоян Дечев, която ще ви развесели, но ще ви даде и надежда...

 

 

„...Драги читатели, веселите случки, които съм описала тук, съм запомнила, някои в детските ми години от баба ми, други по-късно от баща ми, който умееше да ги разказва и веселеше с тях гостите си. От майка си също съм запомнила доста от тях, от близки и познати приятели и от сина ми в последните години.

Аз ги разказвах през годините на наше приятелско семейство от Смолян – Дечеви, които ме потикнаха да ги издам в книжка. Много от тях съм публикувала през годините и в нашия „Златоградски вестник”, в рубриката „Златоградски хумор”, откъдето вземам и заглавието на тази книжка...”

 

Юлия Благоева-Шопова

(Из авторския предговор

към книгата)

 

 

„...И ценността на тези късове проза е в това, че са „взети”, родени именно от това делнично общуване в един малък град, където, както иначе казваме, всичко се знае и всички се познават. Едно е обаче да се познаваме битово един с друг, съвсем друго е процесът на духовното ни опознаване, трето пък е пътят към самоопознаването ни като общност. Което може да стане само чрез художественото вглеждане в тази битийност, чрез обобщението със словото.

В един друг смисъл ценността на разказаното в тази книжка е в краткостта, бих казал дори в етюдността на текстовете в нея, в тяхната занимателност и естествена мъдрост, в тяхната поучителност, без да бъдат дидактичн-досадни. Приятни за четене, защото усещаме в тях нашенския си живот, чрез остроумния поглед на наблюдаващия ги автор.

Най-сетне, спасителната връзка на тези текстове, за да се представят пред читателска аудитория, е в техния хумор – тънък и незлоблив, хумор, който ни е помагал не само да се опознаваме, но и чрез който сме оцелявали през годините на непрестанни родопски изпитания и катаклизми в съвместния ни живот...”

 

Ефим Ушев

(Из предговора на съставителя)

 

(Бр. 18/2021 на „Златоградски вестник”)