Новини

Какво става и откъде идват парите за украинските бежанци?

Saturday, 30 April 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник
 
Методи БАЙКУШЕВ
 
 
Ето какво се случва наистина в 6 точки:
 
1. България е на второ място по приети украински бежанци на глава от населението в целия свят. Пред нас е само Полша.
С това ние запазихме достойнството си на човеколюбива нация и стъпваме на раменете на предците ни гиганти, които приеха арменците, спасиха евреите и извършиха много други добри дела, заради които именно България е велика страна и най-старата държава в Европа. Имаме си много трудности, правим често глупости, но Бог е милостив към нас, защото и ние сме милостиви. Толкова е просто.
 
2. Да видим икономиката на нещата. Колко всъщност получават украинците?
Както вече всички знаят, украинците нямат никакъв пряк достъп дори до една стотинка от нашия бюджет. Знаменитите 40-те лева „на човек“ не се дават на човек, а още по-малко на украинците.
Парите се дават на хотелиерите (основно по морето), за да си покрият разходите за приемане на бежанците.
 
3. Услугата, която хотелите предоставят е номинална – подслон и евтина храна.
В повечето или във всички хотели стаите се чистят от самите украинци, а чаршафите и кърпите на повечето места си ги перат бежанците – някои на ръка, някои ги носят на обществени перални. В хотелите обаче работи персонал, който поддържа общите части и се грижи за изхранването. Т.е. 40 лв. не са на човек, а са на „настанен човек в български хотел при минимална услуга“.
Това означава, че всичките 40 лв. се дават на българи и всичките те се въртят 100% в нашата икономика. Хотелиерите и техния персонал получават пари в зимните месеци, когато иначе щяха стоят затворени и щяха да имат нула (0) приходи. Купува се храна от български фирми, която се сервира на бежанците.
 
4. Единственото нещо, което реално отива пряко в „украински усти“ са между 3,50 и 7 лв. на ден храноден на бежанец.
Т.е. на един бежанец се падат между 120 и 210 лв. на месец в храна, която преди това е произведена и приготвена от българи, за което те са получили пари.
 
5. Ето и най-готината част. От къде идват тези 140 лв.?
Дава ги изцяло ЕС. Нещо повече, ЕС взе официално решение да позволи неусвоените пари по изтичащи оперативни програми да се ползват за подкрепа на бежанците. Това са пари, които иначе щяхме да загубим, защото няма време да направим проекти за тях.
 
6. Какви са изводите от тези факти?
Програмата “40 лв. на бежанец” всъщност е гениална икономическа и човешка програма на правителството в подкрепа на туристическия ни бранш в най-тежката година за него, и то не с национални, а с европари. Туризмът в България е структуроопределящ сектор, тъй като формира над 12% от Брутния ни вътрешен продукт и създава огромна заетост.
 
С думи прости – това е една невероятна, изключително успешна стъпка за подпомагане на родната икономика.
Не просто се обезсмисля опорката за “за украинците има, а за българите не”, а става въпрос за един изключително умен стратегически ход на нашето правителство в най-тежките години без аналог в скорошната ни история.
Мога само да кажа едно голямо браво на хората, които направиха това възможно! Една огромна национална победа, постигната благодарение на ум, добрина и европейска солидарност.