Новини

Общински: Нов опит за спасяване на Теневата къща прави кметът на общината

Saturday, 30 April 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Със заповед от преди около седмица на кмета нса общината, са въведени ограничения в движението на пешеходци и МПС в участъците от към улица “Беловидово” и улица “Хаджи Димитър”, с които граничи сграда в Златоград, обект на „културна ценност”, известна като къща на Пина Методиева Тенева”.

 

Причините за заповедта са активирани нови процеси на самосрутване и продължаващото влошаване на състоянието на къщата. От страна на общината е извършено почистване на засегнатия обществен терен, но въпреки това сградата остава опасна за всички преминаващи.

Затова със заповедта си кметът апелира преминаването около нея да става с повишена бдителност или да се използва обходен маршрут. И иинформира, че са предприемани многократно действия в рамките на закона, предвиждащи разрешаването на частичен или пълен демонтаж на сградата, за която в Общинската администрация е образувана административна преписка още през 2017 г.

През 2019 г. от собственика е внесен и представен проект за демонтаж на сградата и възстановяването и по автентични данни, в компетентните ведомства - Национален институт за недвижимо културно наследство, Специализиран експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности. Но и към настоящия момент липсва произнасяне от страна на Министерство на културата.

Кметът на общината и подготвил и поредното сигнално писмо до Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерство на културата, с което настоява за спешното произнасяне от страна на държавата.

 

(Бр. 18/2021 на „Златоградски вестник)