Новини

Архивите ЗВ: Бойците от „тихия фронт”

Tuesday, 26 April 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Нови агенти на репресивните комунистически служби от региона оповести Комисията по досиетата

 

 

Петко Минчев Влаев

Роден на 01. 02. 1959 г. в Мадан, Смолянско, е бил агент на бившите комунистически тайни служби – Държавна сигурност, оповести тези дни Комисията по досиетата.

Той е бил вербуван от служителя лейт. Румен Георгиев Йотов на 22. 04. 1978 г. и регистриран на 5 май същата година. Ръководил го е през цялото време на сътрудничеството му вербувалият го служител лейт. Йотов. Структури, в които е осъществявано сътрудничеството ме, е ДС, управление III-IV-VII, в качеството на „секретен сътрудник – агент”, с псевдоним „Найденов”. Документите, въз основа на които е установена принадлежността на Влаев към органите, са обственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество – обещание; документи от ръководилия го щатен служител; регистрационна бланка; регистрационен дневник; картони – обр. 4 – 5 бр.; лично дело IА-2964; протокол с рег. No 61/ 22. 05. 1990 г., с предложение за унищожаване на работно дело IР-856. Снемането на Влаев от действащия оперативен отчет, е станало през 1979 г.

 

Тодор Стоянов Трифонов

Роден на 09. 03. 1959 г. в с. Давидково, обл. Смолян, Трифонов е щатен служител в ОУ на МВР-Смолян-ДС. Кариерното му развитие: със заповед от 21. 10. 1983 г. е назначен за разузнавач; със заповед от 07. 12. 1988 г. е зачислен за аспирант в КГБ. Притежавал е служебна карта по ДС No 18126/84. По-късно е член на Съвета на директорите на „Черно море“ ЕАД, гр. Варна, от юли 1997 г. до септември 2000 г.

 

Янко Атанасов Каменов

Роден на 25. 11. 1963 г. в Смолян, също щатен служител в УБО-ДС, с кариерно развитие, стартирало със заповед от 30. 04. 1987 г., когато е назначен за разузнавач.

Публичната му длъжност след промените е зам.-председател на Съвета на директорите на „Сердика – 90“ АД, гр. Добрич, където е от април 1997 г. до ноември същата година.

 

(Бр. 17/2021 на „Златоградски вестник”)