Новини

Изложба: В Стария град засияха образите на български средновековни царици

Saturday, 26 March 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На 11 септември в зала „Станислав Сивриев” в Стария град проф. Николай Овчаров и Александър Митушев представиха картините на варненската художничка Марина Русева от нейната поредна изложба в Златоград – портрети на българските царици от Средновековието.

 

Предишната нейна изложба бе отново тук, когато можехме да се насладим на нейните образи с българските владетели от Първото и Второто българско царство. По думите ѝ, портретите си е рисувала дълго, идеята е дошла от Ал. Митушев и тя изцяло е била завладяна от това ново за нея предизвикателство. Но тъй като липсват автентични портрети на цариците ни, ползва консултациите на най-добрите специалисти по средновековна история – историците Пламен Павлов и Николай Овчаров.

Самият Овчаров сподели пред публиката, че Марина се е справила чудесно със задачата си - предава автентично техните богати царски одежди, особено е било нейното старание в предаване великолепието на царските корони. Което е едно от постиженията ѝ в представяните образи.

В предисловието си пък Митушев каза, че проектът с художественото пресъздаване на средновековната българска епоха и нейните владетели, ще завърши с издаването на книга с по-важните битки, водени от тях, която отново ще бъде илюстрирана от Марина и Николай Русеви.

 

(Бр. 16/2021 на „Златоградски вестник”)