Новини

Поетичен петък: Николай ЗАЯКОВ

Friday, 25 March 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

* * *

Сърцето ти си има свой маршрут,

отнейде мисълта го продължава.

Додето си нормален, ти си луд.

Ти палиш свещ, а някой я продава.

 

Не казвайте, че няма самота,

не казвайте, че няма драми груби.

Макар да сме всеобщо на света,

поединично той ще ни погуби.

 

(Бр. 15/2021 на „Златоградски вестник”)