Новини

Поредната си книга представи Н. Овчаров на „Св. Неделя”

Monday, 28 February 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Сред блажената хладина и святост на връх „Св. Неделя” над Златоград, когато отбелязваме деня на светицата в началото на юли, историкът и известен археолог Николай Овчаров представи своята нова книга, чието заглавие е „Краят на Второто българско царство и съдбата на златоградския район” (Уникарт, 2021).

 

Както сам пише в резюмето към нея, книгата е резултат от дългогодишните му изследвания в Източните Родопи и конкретно Златоградския край. В първата част Овчаров оспорва крайно отрицателното отношение на нидерландсия османист М. Кил към културата на българското царство, който определял църквите ни като груби и безлични, а дворците на царете ни – схлупени и грозни. Съвсем друга е картината, изнасяна от редица световни учени от множество страни.

Цялата втора част на книгата е посветена на съдбата на Златоградския край след падането му под османска власт – за ислямизацията, за цената на запазване на християнството и разгарянето на искрата на знанието и родолюбието през следващите вексове.

 

(Бр. 14/2021 на „Златоградски вестник”)