Новини

За Апостола: Достоен, неразбран и непоследван...

Friday, 18 February 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Андрей КОВАЧЕВ

 

От Освобождението до сега, мнозина са опитвали да използват Васил Левски за свои користни цели.

Показност, пищност и себеизтъкване не са заветът на Апостола.

За него можем да научим само от оставените от самия Левски документи, както и от най-близките му съратници, като Захари Стоянов и Стефан Стамболов.

Но много поучителни документи има сред архива на руските служби и по-точно изразеното задоволство на лицето граф Игнатиев от края на „Софийското съзаклятие", свършило в интерес на Руската империя...

Поклон!