Новини

Избори 2021: Как гласуваха хората около Златоград

Thursday, 10 February 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

На изборите за български парламент по-големите златоградски села гласуваха само с машини.

В с. Долен се гласува в две избирателни секции, в първата от която регистрираните избиратели са 917. От тях обаче са гласували едва 223, от които за БСП са 31, за ГЕРБ – 94, за ДПС – 18, за Патриотичната коалиция – 11, за ИТН – 48, за ДБ- 9; във втората секция на Долен избирателите са 98, гласували са 35 – за БСП - 7, за ГЕРБ – 5, за ДПС – 7, за ИТН – 12, за ДБ – 2.

Две са избирателните секции и в с. Ерма река – едната с 430 избиратели, от които са гласували 172, за БСП са 65, за ГЕРБ – 33, за ДПС – 15, за ИТН – 36, за ДБ – 7; в другата секция, с 338 избиратели, са гласували 107, от които за БСП – 29, за ГЕРБ – 23, за ДПС – 23, за ИТН – 17.

Най-много са избирателите в с. Старцево, където имаме три секции.

Първата е със 785 избиратели, от която са гласували само 308. От тях за БСП са 56, за ГЕРБ – 47, за ДПС – 73, за ИМВ – 18, за ИТН – 90, за ДБ – 11; втората секция на селото е с 637 гласоподаватели, но гласували 268. От тях за БСП са 46, за ГЕРБ – 58, за ДПС – 35, за ИТН – 107, за ИМВ – 6, за ДБ – 7; в третата секция избирателите са 565, гласували 240 души. Гласовете за БСП са 51, за ГЕРБ – 36, за ДПС – 42, за ИТН – 80, за ИМВ – 5, за ДБ – 12.

 

(Бр. 13/2021 на „Златоградски вестник”