Новини

Приписки ЗВ: Сметището на „Муратов дол” е ликвидирано, за пушека от цеха за пелети ще почакаме...

Friday, 04 February 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

+ Отглас по повод наше писмо до началника на РИОСВ-Смолян и кмета на общината, публикувано в бр. 9/2021 на ЗВ

 

 

Писмото имаше за заглавие „Екологичната инспекция в Смолян и кметът на Златоград да се произнесат по изнесени екопроблеми” и в него искахме отношение по два важни проблема – процъфтяващо незаконно сметище в местността „Муратова чука” и унищожаване на горски терен близо да града, както и за ужасните пушеци, бълвани „нон стоп” от цех за пелети в бившите козарници.

 

С отговора на на кмета

 

на общината са приложени констативни протоколи от направената проверка по сигнала, която установява извършени нарушения, по които е дадено предписание за отстраняването им.

Общинската комисия, съставена да направи проверките, действително констатира замърсяване с битови и строителни отпадъци на площ около 300 кв. м. в м. „Муратов дол”, в терен, собственост на Петър Аршинев. Според нея, нарушени са разпоредби от Закона за управление на отпадъците и Нардба № 5 на ОбС във връзка с ТБО. Конкретните нарушители не са известни, но на собственика на терена е предписано да се почисти замърсената площ и отпадъците от нея събрани и откарани в регионалното депо в Мадан. Освен това ще следва да се ограничи достъпът до имота с ограда или портал, за да не могат коли да стоварват боклуците си и в бъдеще, записали са общинарите в дадените предписания и след дадения срок ще се прави проверка за изпълнението им. Същата е направена на 21 май, когато комисията установява, че терена е почистен в посочения срок, а самият терен вече е с ограничен достъп на коли и камиони. Поставени са и забранителни табели с информация за наказателни мерки при изхвърляне на отпадъци – санкциите за физическо лице са глоба от 300 до 1000 лв., за еднилични търговци – 1400-4000 лв.

 

По втория проблем –

 

замърсяването на зъдуха от задушлив пушек от цеха за пелети, кметът информира, че става въпрос за фирма „Булфорест къмпани”, чийто обект е въведен в действие още от м. септември 2013 г. При него проверката е извършена от РИОСВ-Смолян, на която е присъствал и представител на общината. В изготвения протокол е дадено предписание и срок за изпълнението му до 31 август т. г., до когато ще е извършено изследване на емисии от инсталацията и измерване излъчване на шума. Резултатите от тях ще се предоставят на инспекцията в Смолян за приемане на мерки и решение.

 

(Бр. 12/2021 на „Златоградски вестник”)