Новини

Златоградските местности: САДИНАТА

Wednesday, 02 February 2022 Златоградски вестник Златоградски вестник

 

Розалин ХАДЖИЕВ

 

Местност с име „Садината”, е златоградска местност, недалеч от разклона за с. Старцево.

Там са лъките на стария златоградски род Дедьови, възпети и в местна народна песен като „равнине лъки широки“.

По принцип, с подобно име се срещат селища и местности в цяла България и районите около нея: Садово до Пловдив, Садовик - до Брезник, Садината до Троян, Садневица – махала до Пашевик, Ксантийско, и др.

Думата „садина” иде от старобългарската дума ,,сад“ – градина, преминала и в съвременния руския език. Тя се среща в думи като „насадам”, „посадам”, „разсадам”,  свързани с някогашната слава на българите като градинари и зеленчукопроизводители в цяла Европа.

Явно нашата местност „Садината” е била добре оформена зеленчукова градина край Златоград, което е видно от запазената и до днес вада, използвана за поливане. И явно е осигурявала препитание на своите собственици, отглеждащи традиционните за района: зеле, праз, еров и петмезов кочан, боб и пр.

 

(Бр. 12/2021 на „Златоградски вестник”)